: 

LogowanieStart

PDF Drukuj Email
Spis treści
BEZPIECZNY EMIGRANT, CZYLI WIELKOPOLSKA STRAŻ POŻARNA PRZEKRACZA GRANICE
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Podsumowanie

 • Projekt „Bezpieczny Emigrant” był prawdopodobnie pierwszym projektem tego typu realizowanym przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Polsce,
 • W trakcie pobytu naszych funkcjonariuszy na Wyspach okazało się, że nasi strażacy mogą okazać się bardzo pomocni polskim obywatelom w wielu obszarach obejmujących wiele aspektów szeroko pojętej ochrony ludności: z jednej strony do przekazywania informacji prewencyjnych w języku ojczystym emigrantów, co znacznie zwiększało skuteczność przekazu informacji nt. bezpiecznych zachowań, a z drugiej do ułatwienia Polakom kontaktów z różnymi przedstawicielami brytyjskiej administracji – POLSCY obywatele ufają POLSKIEJ straży pożarnej,
 • Uczestnictwo w tego typu projektach ma charakter prestiżowy – ugruntowuje pozycję Państwowej Straży Pożarnej jako liczącego się partnera w obszarze bezpieczeństwa powszechnego w Europie,
 • W ramach projektu odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami zarówno brytyjskiej jak i polskie administracji rządowej i samorządowej, służbami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką emigrantów oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego – na wszystkich tych spotkaniach odnoszono się z uznaniem i pełną akceptacją do podjętej przez nas inicjatywy,
 • Uczestnictwo w projekcie umożliwiło nam również poznanie specyfiki działań prewencyjno-edukacyjnych realizowanych przez angielską straż pożarną – działań o wiele bardziej złożonych i rozbudowanych niż w większości państw europejskich,
 • W Northumberland, ze względu na bezpośrednią podległość pod samorząd (County Council) oraz niezwykłą skuteczność w dotychczasowych działaniach, zakres obowiązków straży pożarnej został znacznie poszerzony – straż pożarna wchłania po kolei kolejne obszary związane z bezpieczeństwem powszechnym (zarządzanie kryzysowe, straż miejska, BRD, a ostatnio nawet rada antyalkoholowa, antynarkotykowa i właśnie emigranci). Z jednej strony oznacza to większe obowiązki, a z drugiej daje niespotykane pole manewru i rzeczywisty wpływ na kształtowanie lokalnej i regionalnej polityki bezpieczeństwa.
 • Projekt „Bezpieczny emigrant” doskonale wpisał się w ogólnokrajową kampanię promocyjno – edukacyjną skierowana do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii prowadzoną przez rząd Wielkiej Brytanii w ramach programu „Fire Kills – You Can Prevent It”. Warto zaznaczyć, że materiały edukacyjne programu „Fire Kills” dostępne w języku polskim rozdawaliśmy również w trakcie przeprowadzanych przez nas Home Fire Safety Checks. Wszystkim zainteresowanym szczególnie polecam broszurę Fire Safety In the Home (Bezpieczeństwo pożarowe w domu), która jest dostępna na stronie internetowej programu.
 • Projekt „Bezpieczny emigrant” stworzył również unikatową szansę na doskonalenie języka specjalistycznego dla pracowników KW PSP w Poznaniu,
 • Dodatkowo udało nam się przekonać stronę brytyjską do wdrożenia kolejnej nowej „usługi” w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zaproponowanie dla Polaków (oraz innych nowoprzybyłych emigrantów) bezpłatnych voucherów na naukę jazdy w ruchu lewostronnym – usługa ta ma być dostępna od przyszłego roku,
 • Uczestnictwo w tym projekcie umożliwiło polskim strażakom zdobycie bezcennego doświadczenia w obszarze postępowania z emigrantami (problem ten prawdopodobnie wystąpi również w Polsce za kilka/kilkanaście lat) – chociaż już teraz w samej Warszawie mieszka i pracuje ok. 50 000 Wietnamczyków,
 • Projekt ten będzie stanowił podstawę kolejnych wspólnych polsko-brytyjskich przedsięwzięć pomiędzy Wielkopolską, a Northumberland m.in. w obszarze dochodzeń pożarowych i prewencji społecznej.
 • Projekt „Bezpieczny emigrant” spotkał się z zaskakująco dużym zainteresowaniem mediów zarówno regionalnych (telewizja WTK, Radio Eska, portale: e-poznań, blubry.pl), jak i ogólnopolskich („Gazeta Wyborcza”, „Radio Zet”, „RMF”). Większość tych materiałów jest ciągle dostępna w Internecie.
 • Wszystkie koszty związane z uczestnictwem strony polskiej w projekcie ponosiła strona brytyjska.

 

mł. bryg. Robert Klonowski

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

w KW PSP w Poznaniu

 

Zdjcie_3_angielski_CPR

Projekt „Bezpieczny emigrant” został również poddany kontroli na miejscu przez Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, mł. bryg. Adama Langnera, którego pobyt obejmował dodatkowo m.in. zagadnienia realizacji dyrektywy SEVESO II, zarządzanie kryzysowe w UK, a przede wszystkim organizację systemu powiadamiania ratunkowego. Na zdjęciu widać fragment Sali dyspozytorskiej ponadregionalnego stanowiska kierowania straży pożarnej (w trakcie tworzenia). Zdjęcie: Adam Langner. 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

DZIALANIA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 344929

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!